Uppdaterad:04 december, 2014.  

 Varroa.

 

Klicka här för utskrift av sida

   

Bekämpning.

 


Bekämpningsmetoder


Oxalsyrebekämpning 


       Droppmetoden
       Förångning med värmepistol
   Preben Kristiansen skriver i sin bok, Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället, att man ska inte invintra samhälle med mer än 100 kvalster. Detta mål förutsätter att du som biodlare blir mer medveten om problemet och gör något.

   Som närmast sörjande så borde biodlaren vara mer medveten och därmed kontrollera nerfallet. Ett naturligt nerfall runt 5 kvalster om dygnet i mitten av juni så ska oxalsyrebekämpning i november var tillräckligt. Är nerfallet per dygn 5-10 kvalster så är det lämpligt att göra en bekämpning redan i augusti. T.ex med myrsyra. Är nerfallet ännu större då ska man angripa problemet redan under juli månad annars är det ganska säkert att samhället kommer att dö under kommande år.

   Glöm inte bort att du har möjlighet att få hjälp av bitillsynsmannen i ditt distrikt om du inte vet hur du ska göra. Kostnadsfritt! 

   Även om varroan är ett stort hot  så är du som biodlare ett ännu större hot mot dina bisamhälle.
   För att våra bi ska överleva och må bra så måste vi bekämpa deras fiender. Under lång tid så har Varroan bekämpats med Apistan och Apiguard, dessa innehåller pyretroiden fluvalinat respektive tymol. Men med ensidig bekämpning så uppstår till sist resistens och det är mer än troligt att detta nu har skett i ett stort antal bigårdar och därmed måste vi idag ta till andra metoder. Det är också så att både vax och honung tar till sig dessa medel från läkemedlen och i vaxet kan man numera mäta upp ganska stora koncentrationer, bara detta är ju en anledning att undvika ovanstående medel.

   Det finns många olika sätt att bekämpa varroan, dels beroende på årstid men även beroende på hur stor varroa-förekomsten är i kupan.

   Man kan med använda drönarutskärning eller så kör man med spärrboxmetoden. Myrsyra, mjölksyra och/eller oxalsyra. Med syrorna kan man göra på olika sätt.
   Det finns säkert fler sätt att bekämpa på men ovanstående är väl de som är utprovade och fungerar.
   

    

Till första sidan

Välkommen med tips eller frågor till   lars.r@mail.com         
      Telefon 070-75 77 500